Registrering

3 juni 09:30 - 12:00

Välkommen till SamspEL Arena!

Detta event har avslutats men finns tillgängligt inspelat här:

Denna gång som digital variant då vi passande nog djupdyker i olika aspekter av digitalisering av elnäten! 

SamspEL Arena är mötesplatsen för utveckling inom elsystem. Arenan samlar aktuell forskning och pilotprojekt och ger en plattform för forskare, näringsliv och beslutsfattare att tillsammans vidareutveckla och diskutera lösningar för framtidens elsystem. 

Den här gången kommer vi bjuda på presentationer och paneldiskussioner om nya metoder för insamling av data och avancerad databehandling för att säkra nätets stabilitet och driftssäkerhet. Vi kommer få höra infallsvinklar både från näringslivet och pågående forskningsprojekt.

  Seminariet riktar sig till dig som arbetar på elnätsbolag, teknik- eller tjänstebolag, forskningsinstitut, myndighet eller annan verksamhet med intresse av teknik och tjänster för ett smartare elsystem. Du behöver inte vara involverad i ett projekt som tillhör SamspEL för att delta.

  09.30 Välkomna

  Johanna Barr, Power Circle, projektledare stödprojektet till SamspEL  

  09.35 Deep learning för effektivare elnätsdrift 

  Presentation från Peltarion om hur företag kan börja arbeta med AI och deep learning, samt från SamspEL-projekten:

  • Avancerad visualisering av spänningsstabilitetsgränser och systemskydd baserat på realtidsmätningar -
   Hannes Hagmar, Chalmers Tekniska Högskola
  • Tillämpning av "deep learning" metoder på stora datamängder i elkraftsystem   -Irene Gu, Chalmers Tekniska Högskola
  • Hur ska företag arbeta för att få mest ut av AI och deep learning? 
   Maria Danell, Global Head of Sales, Peltarion

  Diskussioner i grupp, följt av paneldiskussion och frågestund

  10.45-10.55 Paus

  Dags att hämta lite kaffe i hemmakontoret! :)

  10.55-12.00 Aspekter av digitalisering av distributionsnäten

  Presentation från Ellevio om hur de arbetar med digitalisering av elnäten, samt från SamspEL & ERA-Net-projekten:

  • Ellevios vision för digitalisering av elnäten
   Stephan Stålered, projektledare framtidens elnät, Ellevio
  • LarGo! (Storskaligt införande och underhåll av applikationer i det smarta elnätet) Henrik Sandberg, KTH
  • Distribuerade fjärranslutna mätare för aktiv estimering av nätparametrar i realtid för digitala elkraftssystem
   Massimo Bongiorno, Chalmers Tekniska Högskola

  Diskussioner i grupp, följt av paneldiskussioner och frågestund.

  Registrering

  Praktisk information

  Mötet kommer att genomföras i Zoom. Länk för att komma in i mötet kommer att skickas ut via e-post till alla registrerade deltagare dagen innan webinariet!

  Om du aldrig har prövat att delta i ett zoom-möte rekommenderar vi att ladda ned klienten för bästa upplevelse. Ladda ned klienten och testa här. Det är helt kostnadsfritt. Det går också att delta via en webbapplikation om du inte har möjlighet att ladda ned klienten!

  Några presentationer kommer att hållas på engelska. 

  Om SamspEL Arena

  SamspEL Arena är del av  forsknings- och innovationsprogrammet SamspEL som samlar Energimyndighetens insatser på elsystemområdet. Webinariet arrangeras av Power Circle på uppdrag av Energimyndigheten.

  Läs mer om projekten i programmet på kunskapsportalen Framtidens Elsystem

  Registrering

  --- Information in English ---

  SamspEL Arena is a platform for dialogue and development of the future electricity system. The arena brings together current research and pilot projects and provides a platform for researchers, business and decision-makers to jointly develop and discuss new solutions.

  This time, we will offer presentations and panel discussions on new methods for data collection and advanced data processing to ensure the stability and reliability of the grid. Aspects from both the business community and ongoing research projects will be presented.

  Practical information

  The meeting will be held in Zoom. Link to enter the meeting will be emailed to all registered participants the day before the webinar!

  If you have never participated in a zoom meeting, we recommend downloading the client for the best experience. Download the client and test here. It is completely free of charge. You can also join via a web application if you do not have the opportunity to download the client!

  Most presentations will be held in Swedish and some in English.